TIC

Les noves tecnologies al Col·legi Closa

Les TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicació) permeten crear una connexió digital entre diferents persones. Aquest és un fet augmenta el nombre d'usuaris que empren les TIC com a mitjà de desenvolupament de les seves capacitats. Potenciant les TIC, els nostres alumnes s'apropen a un món cada cop més digital i es mantenen immersos en el paper d'aquesta tecnologia dins de la societat.


A l'escola Closa, es comença a introduir el món digital a l'etapa de cicle inicial amb l'objectiu de familiaritzar els nostres alumnes a l'era de les TIC que actualment estem vivint. És essencial, creiem, que coneguin aquest món i poc a poc puguin desenvolupar un domini més gran d'aquest. Es comença des d'allò més bàsic, com pot ser conèixer l'ordre de les lletres al teclat, fins a allò més complex com podria ser elaborar una presentació o fer una redacció completa amb el Word, entre d'altres.


Es treballa també a nivell primària amb l'Scratch, entre d'altres aplicatius online. Ens hem adonat de que és una eina que permet expressar el pensament creatiu dels nostres alumnes. L'Scratch és un programa o un aplicatiu web que permet establir funcions i ordres a un personatge i que aquest n'apliqui les pretensions de cadascú (fer 10 passes, girar,...). A partir d'aquí, el mestre o la mestra pot demanar als alumnes un circuit o conjunt de funcions que ha de fer el personatge i els alumnes han d'aconseguir crear la sèrie correcta a través de l'aprenentatge assaig i error.