ESTRATÉGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)

(En construcció)

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

 

1. Assoliment de la competència digital.

2. Planificació estratègica i organització.

3. Metodologies didàctiques i innovació.

4. Inclusió digital i de gènere.

5. Seguretat i protecció de dades.