Equip docent de l'escola

L’equip directiu porta a terme el Projecte Educatiu del Centre d’una forma coherent, progressiva i coordinada al llarg de tots els nivells educatius, amb una revisió anual de les programacions adequada amb la realitat del dia a dia.

 

L’ensenyament i l’aprenentatge han d’anar d’acord amb els temps actuals, per això impulsa la implantació de les noves tecnologies i tendències en el marc de la constant actualització pedagògica, sense oblidar els valors tradicionals.

 

El professorat està format per professionals qualificats que combinen l’experiència i l’esperit innovador, d’acord amb el nivell educatiu on desenvolupen la seva tasca i l’etapa evolutiva dels alumnes.

 

El professorat compta amb el recolzament de psicòlegs, psicopedagogs, logopeda, especialistes d’educació física, professors de música, professors d’anglès, francès i xinès, i monitors.

 

L’equip humà, en formació constant i actualització pedagògica, juntament amb la proximitat i participació de les famílies, fan de l’educació dels alumnes un projecte comú.

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR GENERAL

JAUME CLOSA

SOTSDIRECTORA GENERAL

MAY CLOSA

DIRECTOR PEDAGÒGIC

SERGI JUAN

CAPS D’ESTUDIS GENERALS D’ETAPA

Cap d’Estudis Educació Infantil

May Closa

Cap d’Estudis Educació Primària

Xavier Ramada

Cap d’Estudis Educació Secundària

Sergi Juan

Cap d’Estudis Batxillerat

Lluis Portoles

COORDINADORS GENERALS DE CENTRE

Coordinador Matemàtiques

Xavier Milián

Coordinadora Llengua Catalana

Silvia Barceló

Coordinador Llengua Castellana

Xavier Ramada

Coordinadora Llengua Anglesa

Marta Gubert

Coordinadora Activitat Esportiva

Coordinador TICS

Noèlia Márquez

Marc Cánovas