Nivells

INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
INFANTIL

Infantil

En aquesta etapa l’infant construeix la seva personalitat en un procés entre ell i el seu entorn. Entenem que en aquest procés l’educació és una competència compartida entre família i escola.

 

El nen necessita la seguretat i l’estabilitat afectiva que el portarà de la dependència cap a l’autonomia i de la impulsivitat a la reflexió.

 

És important que pugui assolir una imatge positiva d’ell mateix, observar i mostrar curiositat pel seu entorn, a més de conèixer les nostres tradicions i manifestacions culturals.

 

PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
BATXILLERAT