Assistència Psicopedagògica

Les dificultats d'aprenentatge són unes condicions que no tenen perquè relacionar-se amb cap trastorn greu però suposen un obstacle en el procés d'aprenentatge que es pot remeiar amb la seva detecció primerenca i el correcte tractament de les mateixes. Això es porta a terme amb la coordinació conjunta amb els pares, mestr@s tutor/a i el servei Psicopedagògic. Quan aquestes dificultats són tractades de manera adequada, poden superar-se i permetre a l'infant continuar la seva trajectòria escolar amb el rendiment adequat i un augment important de la seva autoestima, salut emocional i benestar generalitzat.


  • Primaria2.jpg
  • Primaria1.png
  • Primaria3.jpg