Menjador

Servei gestionat pel Gimnàs Bushido

* Servei ofert per Gimnás Bushido, S.L.

L'espai del migdia és un moment del dia que ha de proporcionar als infants i joves temps per menjar, per gaudir i descansar.

 

Comptem amb cuina pròpia i és l'empresa de serveis Bushido qui proporciona els productes i el personal, i l'escola vetlla per la seva qualitat i execució.

 

Els menús que ens ofereix Bushido són:

  • EQUILIBRATS
  • VARIATS
  • SABOROSOS